“Счетоводство М” ЕООД е с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.Фирмата се управлява и представлява от: Маргарита Веселинова Иванова-магистър,специалност “Счетоводство и контрол” – УНСС гр.София, с повече от десетгодишен професионален опит с фирми ,трайно установени в различни сфери от стопанския живот.

Няколко важни причини обуславящи необходимостта от наемане на външен счетоводител:
  • спокойствие и сигурност в условията на непрекъснато променящи се нормативни изисквания и срокове в областта на счетоводството;
  • предотвратяване на излишно губене на време с вашата счетоводна документация;
  • спестяване на значителни средства за поддържане на работно място на счетоводител в собственият Ви офис;
  • легални способи за намаляване на данъчната и осигурителна тежест;
  • индивидуален подход към всеки клиент,в зависимост от специфичните потребности;
“Счетоводство М” ЕООД има за основна цел да осигури време за концентрация на собствениците за генериране на приходи от собственият им бизнес, както и да да спечели тяхното доверие,чрез коректно и качествено счетоводно обслужване.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА